Úvodní stránka

Český výrobce
25 let na trhu
Bezúdržbový materiál
Životnost min. 30let

Na začátku

Je příjem vstupní suroviny v podobě plastového odpadu.

V průběhu

Následuje dotřídění a úprava vstupní suroviny pro další výrobní proces.

Na konci

Lisování upravené suroviny do forem a z jednotlivých výlisků probíhá kompletace výrobků.