Přetváříme odpadní plasty v plnohodnotné recyklovatelné výrobky sloužící další desetiletí. Tím šetříme přírodní zdroje dalším generacím a snižujeme zatížení životního prostředí.

image

Na začátku

Je příjem vstupní suroviny v podobě plastového odpadu.

image

V průběhu

Následuje dotřídění a úprava vstupní suroviny pro další výrobní proces.

image

Na konci

Lisování upravené suroviny do forem a z jednotlivých výlisků probíhá kompletace výrobků.