Pro dodavatele

Pro dodavatele plastů

Technické požadavky na příjem směsných plastů

 • Předmětem plnění je dodání separovaných PE a PP směsných plastů – vytříděných z komunálního odpadu (kód odpadu – 200139, Plasty kategorie – O), plasty a kaučuk (kód odpadu -191204, Plasty kategorie – O), nebo plastových obalů (kód odpadu – 150102, Plastový obal, kategorie O) k materiálovému využití za níže stanovených podmínek.
 • Každá dodávka musí být vybavena vážním a dodacím listem. Na dodacím listu bude totožnost dodavatele / původce (název, IČ, DIČ, ICZ, ICP, sídlo, kontakt), jméno odpovědné osoby za kvalitu třídění, datum dodávky, hmotnost dodávky, dále bude označena kategorie (O) a kód odpadu, který mu byl jeho původcem přidělen.
 • Termín dodávky bude konzultován s odpovědným pracovníkem MOSEV plast s.r.o. (technolog – 777 605 203)
 • Přijímání separovaného plastu je v pracovní dny od 6.00 do 14.00 hodin.
 • Předmětem dodávky jsou plastové odpady zařazeny původcem odpadu dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., kterou se vydává “Kategorizace a katalog odpadů”.
 • Separované plasty budou dodávány slisované v balících dle možností dodavatele, pokud budou součástí dodávky fólie, tyto budou slisované zvlášť.
 • Dodávané plasty nesmí patřit do kategorie nebezpečný odpad dle § 4 a) zákona č. 185/2001 Sb. a nebudou obsahovat zbytky jedovatých nebo jinak lidskému organismu škodlivých látek a nebudou znečištěny.
 • Dodávka dále nebude obsahovat plasty nezpracovatelné v naší technologii. To je: PVC, ABS, PA, bakelit, silon, vázací pásky (ani PP) apod.
 • Příkladem dodávky jsou např. tyto PE a PP plasty: láhve od citronád, sirupů, šťáv, obaly od šamponů, pracích prášků, aviváží, čistících prostředků, tekutých mýdel, kbelíky, sáňkové boby, vršky od PET lahví, plastové hračky bez kovových předmětů, zbytky PE trubek, kelímky od jogurtů, margarínu, paštik, kanystry, květináče, přepravky atd.  PET láhve a prolisky v omezených množstvích – max. 10 % objemu.
 • Nejasností při určení druhu plastu je nutno konzultovat s odpovědným pracovníkem Mosev plast s.r.o. (technolog).
 • V případě výskytu nezpracovatelných složek v míře větší jak 5 %, bude dodávka reklamována a nabídnuta dodavateli k zpětnému odvozu, nebo mu budou účtovány náklady za uložení na skládku.
 • Dodavatel odpadu je ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. jeho původcem a odběratel, to je MOSEV plast s.r.o., je provozovatelem zařízení pro nakládání s odpady dle § 14 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb.